LANGKAH2 MEMBUAT LITERATURE REVIEW YANG BETUL

Membuat LR sangat mencabar. Ramai yang menulis LR tetapi seperti membuat ringkasan terhadap penulisan sahaja. Berikut diberikan sedikit panduan untuk menulis LR dengan cara yang betul.1- KENALPASTI KEHENDAK TAJUK  

Apa indipendent variable (cause)? Pemboleh ubah yang dimanipulasi 
Apa dependent variable (effect)? Pemboleh ubah yang diukur 

Apa persoalan utama yang ingin dijawab dalam kajian ini. 


2- KENALPASTI ASPEK YANG PERLU DIREVIEWKAN. Ia terhasil dari beberapa PERSOALAN penting yang perlu dijawab sebelum kajian ini dilakukan. 

Tajuk: Pengaruh penggunaan Facebook terhadap kesedaran Islam pelajar sekolah menengah 
 
Yang perlu direviewkan ialah 
a. Tahap keaktifan penggunaan FB dalam kalangan pelajar sekolah menengah 
b. Motif penggunaan Facebook dalam kalangan pelajar sekolah
c. Faktor yang boleh membawa kepada kesedaran Islam 
3- KUMPUL DAN RINGKASKAN LR (artikel, buku, dll) YANG BERKAITAN SAHAJA. Contoh 

  1. Mahmet (2011) berpandangan …….. 
  2. Ali (2016) mendapati ……..
  3. Ghani (2013) berkata …..
  4. .
  5. .
  6. .
  7. .

Nota: Ringkasan dalam 2-3 ayat sahaja

4- DARI LR YANG TELAH DIKUMPULKAN, CUBA JAWAB BEBERAPA PERSOALAN YANG TELAH DITIMBULKAN. CUBA BUAT KESIMPULAN.

CONTOH -Persoalan yang timbul dari - tahap keaktifan penggunaan FB dalam kalangan pelajar sekolah menengah. 
1- Sejauhmanakah pelajar aktif menggunakan FB sedangkan mereka tidak mempunyai telefon/ wifi sendiri 
2- Pelajar dikawasan manakah yang aktif berFB. Kampung atau bandar atau sama sahaja?
3- Jenis penggunaan FB yang macam mana yang digemari oleh pelajar? 
4- 
5- 

PENTING - Ada tak LR yang berkaitan menyentuh perkara di atas? 

Contoh: Kebanyakan pengkaji mendapati bahawa penggunaan media baharu terutamanya FB dalam kalangan pelajar sekolah menengah sangat tinggi iaitu melebihi 67% dari jumlah akses internet di Malaysia biarpun majoriti mereka tidak mempunyai telefon bimbit sendiri. Menurut (Mahmet, 2011; Supyan, 2000), tahap ini menghampiri tahap ketagihan berdasarkan kepada indeks antarabangsa yang telah dikeluarkan oleh … 
Post a Comment

0 Comments