TEKNIK PENULISAN ALAM MAYA

Tajuk
Mestilah mengandungi unsur yang boleh menarik minat pembaca seperti:
- elemen provokasi,
- dikaitkan dengan seseorang yang popular,
- isu yang panas,
- sesuatu yang mengejutkan.Pendahuluan: Perenggan 1-2
Ia meliputi
1- “Kenyataan utama” atau “keseluruhan mesej” yang ingin disampaikan oleh penulis.

2- Apabila isu itu sangat luas, penulis perlu memilih sudut tertentu yang ingin disentuh
3- Menyusun idea dengan baik

Tips: Selepas membaca perenggan pertama, pembaca tahu tujuan dan matlamat utama kepada penulisan itu.
Tips membuat perenggan
1- Setiap perenggan mestilah menjawab satu isi sahaja
2- Setiap perenggan mengandungi 3 ayat ke atas.
3- Kelancaran idea dari satu perenggan ke perenggan yang lain


Penyusunan perenggan
1- Setiap perenggan mestilah menjawab satu isi sahaja
2- Setiap perenggan mengandungi 3 ayat ke atas.
3- Kelancaran idea dari satu perenggan ke perenggan yang lainPenyusunan isi: Perenggan 3-5
Olahan penulisan mestilah menggunakan kata-kata yang tepat dan yakin bersama penghujahan yang tuntas berteraskan kepada*
1- Quran dan Hadis yg dihuraikan secara rasional
2- Rasional dan lojik akal yang kuat
3- Data dan fakta
4- Pengalaman peribadi
5- Fakta sejarah
(tidak mesti semua ada, tetapi mengikut kesesuaian topik perbincangan)Penutup
Ia mengandungi kesimpulan yang tuntas, padat dan menegaskan semula isi utama (thesis) yang dikemukakan dalam pendahuluan.

Nota: Thesis ialah idea utama yang anda ingin ketengahkan.
 

Post a Comment

0 Comments