MENGURUSKAN KAJIAN KUANTITATIF (soal selidik)


TAJUK KAJIAN - Perlu diselitkan variable yang ingin dikaji.
PENDAHULUAN - Menjelaskan latar belakang dan gambaran kasar tentang topik kajian.

PERMASALAHAN - Kenapa kajian ini dilakukan? 

OBJEKTIF - Apa yang ingin dicapai dalam kajian ini?
Objektif 1
Objektif 2
Objektif 3

BAB 1 - Proposal kajian 


BAB 2 - Kerangka konsep dan aspek yang berkaitan dengan objektif 
Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 

LR akan menjelaskan dan menghuraikan dapatan kajian lalu dalam setiap objektif/ variable/ konstruk di atas, termasuklah teori dan andaian yg digunakan dalam kajian ini. 

BAB 3 - Metode kajian 
Konstruk 1 (ada 10-15 soalan soal selidik) 
Konstruk 2 (ada 10-15 soalan soal selidik)
Konstruk 3 (ada 10-15 soalan soal selidik)

Bila anda memikirkan objektif/ variable/ konstruk dalam bab 2, fikirkan 15-20 soalan kerana selepas dimurnikan, ia akana dihadkan kepada 10-15 soalan. 

BAB 4 - Dapatan 
Dapatan kajian akan membahaskan tentang 
Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 


KESIMPULAN - Menghuraikan dapatan itu dan kegunaannya pada masa akan datang. 

Sejak sewal bab 1 lagi, fokus pada permasalahan kajian dan seterusnya penyelidik perlu memberikan fokus untuk mencapai objektif kajian sehingga Bab 4. 

Di dalam bab 3, fikirkan 15-20 soalan yang berkaitan dengan setiap satu objektif kerana ia adalah cara untuk mencapai objektif berkenaan. 

Semua dapatan itu di dalam Bab 4 mestilah dihuraikan mengikut objektif kajian. 
Post a Comment

0 Comments