MENGURUSKAN KAJIAN KUALITATIF (interview, focus group, analisiskandungan)

TAJUK KAJIAN - Ada diselitkan variable yang ingin dikaji.

PENDAHULUAN - Menjelaskan latar belakang dan gambaran kasar tentang topik kajian.

PERMASALAHAN - Kenapa kajian ini dilakukan? 

OBJEKTIF - Apa yang ingin dicapai dalam kajian ini?

Objektif 1
Objektif 2
Objektif 3BAB 1 - Proposal kajian 

BAB 2 - Kerangka konsep dan aspek yang berkaitan dengan objektif 

Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 

LR akan menjelaskan secara konsep apsek yang ingin diterokai dalam kajian ini. Jelaskan LR tentang dapatan kajian lalu namun biasanya dalam kajian kualitatif sedikit.

BAB 3 - Metode kajian 

Jelaskan secara operasi aspek yang ingin dikaji dalam setiap konstruk
Konstruk 1 
Konstruk 2 
Konstruk 3 

Jelaskan bagaimana kajian itu akan dijalankan, sample kajian dll. 

BAB 4 - Dapatan 

Dapatan kajian akan membahaskan tentang 
Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 

Huraian dapatan dalam kajian kualitatif lebih banyak berbanding kuantitatif kerana ia akan mentafsirkan keseluruhan dapatan. 

KESIMPULAN - Menghuraikan dapatan itu dan kegunaannya pada masa akan datang. 

Post a Comment

0 Comments