Bengkel Teknik Penulisan Dakwah Menerusi Media Baru

Sinopsis: Bengkel ini akan membincangkan teknik penulisan dakwah media baru yang agak berbeza dengan dakwah media tradisional. Media baru lebih proaktif perlu lebih menarik kerana sasaran dakwah tidak berada di hadapan pendakwah apatah lagi sasaran dakwah maya yang sangat ramai. Justeru, pendakwah perlu untuk customize dakwahnya di alam maya dengan beberapa teknik yang diharapkan membantu pendakwah dalam mencapai sasarannya menerusi medium blog, facebook dan whatsapp. Bengkel ini diharapkan dapat membantu peserta untuk menggunakan media baru dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat di alam maya. 


Modul 1 - Pengenalan Dakwah dan Cabaran Dakwah Masakini

Outcome:
1. Peserta dapat menjelaskan tentang konsep dakwah dan asasnya yang berteraskan tauhid 
2. Peserta dapat menghuraikan fenomena masyarakat moden pada hari ini dari perspektif dakwah 
3. Peserta dapat mengenalpasti isu-isu dakwah masa kini yang perlu diketengahkan dalam masyarakat
4. Peserta dapat menghuraikan metode deduktif dan induktif dalam menganalisis isu-isu dakwah masa kini 


Modul 2 - Teknik Penulisan Dakwah Media Baru 

Outcome: 
1. Peserta dapat menerangkan konsep dakwah media baru 
2. Peserta dapat menjelaskan asas dalam penulisan media baru 
3. Peserta dapat menghuraikan cara penulisan artikel argumentatif 
4. Peserta dapat menjelaskan cara untuk membentuk kata-kata hikmah dalam penulisan Facebook
5. Peserta dapat menggunakan 3 metode komunikasi persuasif dalam penulisan media baru


Modul 3- Penulisan Dakwah (secara praktikal)

Outcome:
1. Peserta boleh menulis sebuah pendahuluan artikel yang baik 
2. Peserta boleh menulis sebuah esei argumentatif yang ringkas dalam penulisan blog 
3. Peserta boleh mengupdate Facebook dengan kata-kata hikmah yang menarik 
4. Peserta boleh mengaplikasikan cara yang terbaik untuk penulisan dakwah menerusi whatsapp 
5. Peserta dapat mengaplikasikan cara dan tips untuk mendapatkan like, komen dan share yang tinggi di dalam Facebook 


Disediakan oleh 
Dr. Muhamad Faisal Ashaari 
Pensyarah Kanan 
Fakulti Pengajian Islam 
UKM
myfaisal@gmail.com

Post a Comment

0 Comments