Teknologi (moden) boleh menghakis rasa keyakinan kepada Allah?

Teknologi (baca: moden) boleh menghakis keyakinan manusia kepada Allah dan mengurangkan rasa beragama. Anda setuju dengan pernyataan ini?

Cuba buat perbandingan
Teknologi, kemodenan, kemewahan, kesenangan - semuanya bersifat material. Ia bukan sahaja dapat dilihat, disentuh, dirasa, malah dinikmati oleh manusia.

Allah, malaikat, pahala, dosa, syurga dan neraka - semua itu hanya dipercayai sahaja. tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat disentuh kerana semua itu adalah alam ghaib yang tidak dapat dicapai menerusi pancaindera.

Secara psikologinya manusia akan lebih cenderung kepadanya berbanding dengan perkara yang ghaib. 

Sila lihat penjelasannya dalam 3 siri kuliah berkaitan kesan teknologi kepada manusia.

Kesan 1


Kesan 2


Kesan 3 
Post a Comment

0 Comments