DAKWAH ASAS HUBUNGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM

Abstrak
Kertas ini menghujahkan bahawa hubungan antara muslim dan non Muslim perlu didasari dengan dakwah iaitu segala perkataan, tindakan, keputusan dan sebagainya mestilah dapat memberi political mileage kepada dakwah. Terdapat dua tahap tugasan dakwah yang perlu digalas oleh seorang Islam iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Pada tahap pertama, seorang Muslim perlu untuk menggunakan semua anggota badannya termasuk harta atau apa jua yang dimilikinya berdasarkan panduan yang digariskan oleh Islam. Pada tahap kedua, semua orang Islam perlu mengadakan usaha dakwah yang terancang dan lebih tersusun bagi mencapai matlamat dakwah. Menerusi kedua-dua tahap dakwah ini, maka hubungan Muslim dengan non Muslim tidak sepatutnya sunyi daripada dimensi agama, sekurang-kurangnya menyimpan keazaman untuk menyampaikan dakwah sama ada secara langsung atau pun sebaliknya.

Kertas Kerja yang akan dibentangkan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Multi Etnik. 22 dan 23 Disember, UKM.

Post a Comment

0 Comments