Masyarakat majmuk menggalakkan sekularisme ?

Saya memerhatikan pelbagai komentar dan pandangan daripada pelbagai latar belakang orang berkenaan isu konsert yang dibantah oleh Pemuda PAS antara yang menyokong dan yang membantah.

Ada yang tidak menyokong bantahan itu disebabkan
1. Bantahan itu tidak standard. Dalam satu keadaan konsert itu dibantah tetapi dalam keadaan yang lain dibiarkan sahaja. Contoh -
2. Bantahan itu menzahirkan wajah PAS yang sebenarnya iaitu pendokong agama yang ekstrimis dan fundamentalis
3. Bantahan itu kelihatan tidak berhikmah

Ada yang menyokong bantahan itu disebabkan
1. Bantahan itu betul berasaskan kepada ketidakwajaran melakukan maksiat
2. Bantahan itu betul berasaskan kepada ketidakwajaran melakukan maksiat dan menghormati bulan puasa.

Dalam menggarap isu ini, saya mengolah isu ini daripada dua perspektif. Pertama dari sudut pemikiran Islam dan yang kedua ialah dari sudut pendekatan dakwah.

Pertama dari sudut pemikiran, saya menggunakan tesis* “kepelbagaian kaum (termasuk kepelbagaian agama) membawa kepada sekularisme”. Sila lihat sebagai contoh tulisan Anis Malik Thaha yang berjudul “Kepelbagaian agama dari pandangan Islam”.

*Satu kenyataan yang telah dibuktikan dengan kajian.

Penjelasan:
Dalam kehidupan masyarakakat pelbagai kaum pada masa ini, masing-masing sukar untuk memaksakan apa yang mereka percaya agar orang lain percaya. Apatah lagi untuk paksa orang ikut apa yang kita percaya. Pada masa dahulu orang mungkin boleh menerima dan percaya bulat-bulat apa yang kita perkatakan disebabkan
a. Daya intelektual manusia itu yang kurang dibangunkan lantaran peluang mendapat pendidikan yang terhad
b. Pendedahan terhadap ilmu pengetahuan pula tidak begitu luas dan hanya tertumpu kepada kelompok masing-masing. Banyak tertumpu kepada pengalaman dan kepercayaan (mitos), bukan berasaskan kepada kajian.
c. Tiada lagi teknologi maklumat

Oleh sebab itu, apa yang kita sebut ramai yang boleh percaya bulat-bulat tanpa dibuat penilaian. Tambahan pula dalam masyarakat tradisional, unsur critical thinking ini kurang mendapat perhatian.

Dalam keadaan masyarakat majmuk, kita berhadapan dengan cabaran untuk meminta non-Muslim mempercayai dan bertindak berasaskan apa yang kita percaya melainkan sekiranya disokong dengan bukti atau pun rasional. Oleh sebab itu, kita orang Islam perlu untuk bijak menggunakan keupayaan hujah dan rasional bagi berhadapan dengan non Muslim kerana kita tahu bahawa apa yang terkandung dalam ajaran Islam tidak akan berlawanan dengan rasional. Malah, segala bukti, fakta dan rasional akan menyokong apa jua pandangan yang Islam kemukakan. Tinggal lagi, bagaimanakah caranya kita mengolah sesuatu isu bersama hujah-hujah yang bernas sehingga dapat menutup hujah pihak lawan.

Dalam kes konsert, atas asas apakah sebenarnya isu tersebut dibantah? Adakah ia isu hiburan? Adakah ia hiburan yang melampau? Adakah disebabkan menghormati bulan Ramadan? Dan berbagai lagi. Apabila kita dapat meletakkan asas kepada isu yang dibangkitkan itu, kita dapat berhujah atas isu tersebut daripada aspek nas dan rasional.

Isu arak dan isu pemindahan kuil – bagaimanakah kita menangani secara nas dan rasional dalam isu ini.

Sebagai seorang Islam, tentunya tidak mahu prinsip ajaran Islam kita cair begitu sahaja apabila kita berhadapan dengan fenomena masyarakat majmuk dan kepelbagaian agama. Orang Islam perlu meletakkan keyakinan bahawa agama Islam merupakan agama yang betul, manakala yang lain tidak betul. Tetapi Islam tidak paksa untuk orang bukan Islam memeluk Islam malah menjaga hak mereka, namun Islam akan terus berdakwah.

Kini kita mendapati, masyarakat majmuk dan hak asasi manusia seringkali menjadi hujah kepada pengabaian hukum Islam.


bersambung ..Post a Comment

0 Comments