Keluarga ideal yang bahagia


Seringkali dibicarakan tentang bahagia, selalunya ia merujuk kepada mengikut peraturan agama. Apabila kita membahaskan konsep bahagia seperti yang definisikan oleh para sarjana Islam seperti Imam al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Khaldun dan sebagainya, kita mendapati bahawa mereka merujuk kepada kebahagiaan itu kepada aspek dalaman manusia. Konsep keluarga bahagia merupakan konsep yang sangat luas dan sukar untuk diukur secara emperikal. Justeru, untuk tujuan emperikal dan operasi kajian, konsep bahagia ini juag perlu diungkapkan bersama dengan “ideal” kerana ia dapat memahamkan bahawa keluarga ini perlu memiliki beberapa kriteria.
Berikut adalah beberapa kriteria yang diidamkan oleh setiap keluarga

Memenuhi keperluan asas,
· Makanan – 3 kali sehari
· Pakaian – 10 helai pakaian
· Tempat tinggal – Kediaman yang tetap
Memiliki dua orang anak
Memiliki kenderaan
Melaksanakan tuntutan fardu ain Islam yang asas

Kriteria ini merupakan suatu asas dan panduan am kerana kriteria yang disebutkan di atas ialah berkaitan dengan aspek fizikal manusia, manakala kebahagiaan sebenarnya ialah berkait dengan rohani manusia. Namun, asas kebahagiaan manusia melibatkan aspek fizikal manusia kerana manusia yang normal biasanya memiliki pakaian, tempat tinggal dan mengimpikan memiliki anak dll.

Post a Comment

0 Comments