Fatwa membolehkan perempuan memandu berimplikasi besar


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah menyebutkan di Seminar di UIN*, bahawa, menurut Mufti Syria – fatwa membolehkan perempuan memandu kereta** merupakan suatu fatwa berimplikasi besar. Selama ini, Ulama Saudi berpandangan bahawa wanita tidak dibenarkan memandu kereta kerana terdapat beberapa ciri pada wanita, yang menurut pandangan mereka, wanita tidak layak memandu.Persoalannya ialah
- Kenapa fatwa ini dianggap di Saudi sebagai berimplkasi besar? Sedangkan di Malaysia dan Indonesia sebagai contoh ia merupakan fenomena biasa.

Persoalan lain ialah
- Apakah kesan fatwa ini terhadap pembangunan dan perkembangan negara?
- Adakah fatwa membenarkan wanita memandu lebih menjaga kehormatan wanita dan membawa kepada maslahah yang lebih besar ?

Persoalan lain yang lebih mendasar ialah
- Sejauh manakah mereka mempertahankan fatwa ini?
- Apakah mungkin worldview mereka terhadap wanita turut terkesan terhadap fatwa mereka dalam persoalan yang lain?
- Sejauh manakah mereka bersedia modernity yang lebih mencabar pemikiran dan kehidupan orang Islam?
- Sejauhmanakah kita boleh menerima fatwa secara bulat-bulat daripada ulama Saudi disebabkan persepsi mereka yang tertentu terhadap modernity?


*Seminar Internasional Keluarga Bahagia Asas Pembangunan Bangsa dan Negara
Kerjasama UIN Sunan Kalijaga, Yogjakarta, dan UKM, Bangi.
Di UIN Sunan Kalijaga. 26-27 Disember 2008.

**Istilah yang digunakan oleh Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah (menyetir mobil)


Post a Comment

0 Comments