HIDUP BERTOLARENSI ATAU BERDAKWAH DENGAN KAUM BERBEZA

Rasulullah diutuskan untuk berdakwah kepada masyarakat Arab Jahiliyyah beriman kepada Allah. Seruan dakwah ini telah menimbulkan kegemparan dalam kalangan mereka kerana dakwah baginda ini berbeza dengan gaya hidup, adat dan nilai yang dipegang oleh masyarakat arab Jahiliyah pada ketika itu. Mereka memarahi baginda kerana baginda membawa sesuatu yang bercanggah dengan gaya hidup mereka. 

Rasulullah memang menjangkakan penentangan dari Kaum Musyrikin terhadap dakwah baginda. Ini telah disebutkan oleh Waraqah bin Naufal ketika baginda pulang dari Gua Hira’ selepas menerima wahyu yang pertama. Oleh sebab itu, baginda menyusun dakwah di peringkat awal dengan menubuhkan markaz pertama di rumah Darul al-Arqam al-Makhzumi. Baginda merahsiakan dakwah dan merahsiakan orang-orang yang memeluk Islam. 
Image result for coexistence

Kalau baginda ingin hidup harmoni dengan orang Mushrikin, baginda hanya meneruskan gaya hidup sebelum menerima wahyu. Tetapi, selepas baginda menerima wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan risalah Islam, baginda ditentang. Ini bermakna, dakwah akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat. Ya, ini merupakan suatu tuntutan biarpun menimbulkan kegelisahan. Oleh sebab itu, semua para rasul hidup mereka penuh dengan cabaran, tekanan dan tragis. 

Mendahulukan Dakwah atau mengutamakan keharmonian dan tolarensi?

Allah berfirman: 
Maksudnya: Sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat itu seorang Rasul, mengajak beriman kepada Allah dan menghapuskan taghut. al-Nahl: 36 

#Dakwah dahulu, kemudian baru tolarensi. Kalau tolarensi dahulu, dakwah entah kemana?
Mari belajar Fiqh Dakwah 

Dr. Muhamad Faisal

Post a Comment

0 Comments