Showing posts from March, 2017Show all
RASULULLAH DITUDUH TUKANG TILIK, ORANG GILA DAN SENIMAN MERAPU KERANA MENJANJIKAN KEMENANGAN YANG TIDAK LOJIK*
*ARAB JAHILIYYAH BUKAN BODOH TETAPI BERPEGANG DENGAN NILAI YANG SONGSANG*
LAKSANAKAN ISLAM SEHINGGA DAPAT MEMBUKTIKAN ISLAM TERBAIK