SUMBANGAN AL-MARHUM SAID HAWWA DALAM BIDANG PENYUCIAN JIWA

Dalam pertemuan dengan Sheikh Dr. Muaz, anak kepada Sheikh Said Hawwa, beliau menjelaskan tentang penulisan ayahandanya berkaitan dengan ilmu Tazkiyatun Nafs. Penulisan beliau dalam bidang ini diolah berdasarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah, agar ilmu ini diterima oleh semua aliran, termasuklah salafi. Penulisan yg ada sebelum ini banyak ditulis oleh ahli sufi seperti Imam Al-Ghazali ada yg tidak diterima oleh aliran salafi kerana banyak aspek emosi yang bersandarkan kepada hadis daif. 

Al-Marhum berpandangan ilmu kejiwaan Islam perlu diketengahkan untuk memenuhi keperluan orang Islam kepada aspek kejiwaan bagi mengelakkan hubungan yg keras dan kasar. 

Manhaj salafi yg literal dan agak keras dapat dikendurkan pendekatannya dengan ilmu akhlaq kerana dakwah Islam memerlukan kepada akhlaq yg murni. Justeru ilmu ini penting kepada orang Islam dan sebagai pelengkap kepada dakwah itu sendiri. Begitu juga, Manhaj sesetengah ahli sufi yg mungkin terlibat dengan takwil yg sangat jauh perlu dirapatkan agar mereka tidak terlalu jauh. 

Dengan sumbangan al-Marhum, para ulama Saudi mula membuat penulisan di dalam bidang penyucian jiwa. Antara buku mereka yg mendapat sambutan yg hangat ialah La Tahzan tulisan Sheikh Aid al-Qarni. 

Sheikh Muaz juga menjelaskan bahawa Sheikh Abd Majid al-Zindani telah mengambil saranan al-Marhum Said Hawwa untuk menekankan aspek kejiwaan sehingga salah satu silibus diajar di Jamiah al-Iman di Sanaah, Yaman. Walau pun orientasi jamiah al-Iman ini berdasarkan manhaj salafi, tetapi masih menerima aspek tazkiyat Al-Nafs. Post a Comment

0 Comments