4 Ilmu Asas Kepada al-Maqasid Al-Syariyyah

Perbicaraan tentang al-Maqasid al-Syariyyah bermula dari mempelajari empat ilmu asas iaitu: 


1- Ilmu Fiqh iaitu Perbendaharaan hukum hakam Islam meliputi 4 cabang asas iaitu ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ia akan menjelaskan perincian hukum hakam dalam pelbagai topik yang dikeluarkan dari sumber perundangan Islam. Ulama mengklasifilasikan perbendahraan ini kepada 4 cabang seperti yang terdapat dalam kitab Fiqh. Ilmu ini penting untuk mengetahui hukum hakam dalam semua cabang fiqh dan mendedahkan pendekatan ulama dalam mengeluarkan hukum. 

2- Usul Fiqh iaitu ilmu tentang tatacara mengeluarkan hukum daripada sumbernya. Ia akan menjelaskan konsep hukum dan membincangkan sumber2 perundangan Islam terutamanya sumber dari al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ia membincangkan kaedah2 umum dalam berinteraksi dengan nas yang penting untuk diketahui sebelum mengeluarkan sebarang hukum. 

3- Fiqh al-kitab dan Fiqh al-SunnahIa menjelaskan kepada kita tentang teks nas yang menjadi sumber kepada hukum. Terdapat banyak nas terutamanya dari al-Sunnah yang terdiri dari puluhan ribu hadis yang perlu diketahui sebelum mengeluarkan hukum. Ia mengkaji secara praktikal tentang cara / pendekatan ulama dalam mengeluarkan hukum hakam. Ada isu yang para ulama bersependapat, dan ada pula yang ulama berbeza pandangan sehingga wujudnya mazhab Fiqh. Ilmu ini penting untuk membimbing cara mengeluarkan hukum dan mengelakkan kita mendakwa tiada nas, tetapi di sana terdapat banyak nas yang tidak diketahuinya.

4- Ilmu Qawaid al-Fiqh iaitu kaedah umum yang terbina hasil dari pemerhatian terhadap perbendaharaan Fiqh. Ia akan membincangkan 5 kaedah utama dan kaedah2 cabang yang memudahkan kita untuk mengnalpasti hukum bagi sesuatu masalah. Ia bukan kaedah mengeluarkan hukum, tetapi boleh mengenalpasti hukum dalam seseuatu isu. 

Sebagai pelengkap kepada semua ilmu di atas, maka datanglah Ilmu Al-Maqasid yang mendedahkan rahsia2 perundangan Islam. Untuk merealisasikan Maqasid, perlu kepada pelaksanaan perundangan Islam. Maqasid makan ialah kenyang. Mengikut hukum biasa atau law of nature, tidak boleh kenyang, tanpa makan. Kepada sesiapa yang ingin membicarakan tentang maqasid, elok benar sekiranya mendalami keempat ilmu di atas.

Post a Comment

1 Comments

prihatin said…
Sangat elok dan wajar ilmu ini di ketengahkan dlm bentuk yg lebih mudah dan santai. Sedikit2 n boleh diikuti oleh orang awam. Sekurang2nya mereka boleh hargai ketinggian llmu dan tidak hanya pakai lojik dalam semua hal.tk