Call for paper: Bicara Dakwah (Media Baru)

BICARA DAKWAH KALI KE 10

Tema: Dakwah Menerusi Media Baru
22 MAC 2011
Selasa
9.00 pagi— 5.00 petang

Ucaputama: Prof. Madya Dr. Abu Hasan Hasbullah
Jabatan Pengajian Media dan Komunikasi
Universiti Malaya.

Bilik Senat , Aras 5,
Bangunan Canselori, UKM.
Anjuran:
Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan
Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Abstrak hendaklah dihantar kepada urusetia sebelum 15 Februari 2011. Kertas kerja penuh hendaklah dihantar sebelum 15 Mac 2011. Abstrak dan kertas kerja hendaklah diihantar dalam bentuk soft copy kepada faisal@ukm.my.

Lanjut: Lihat sini.

Post a Comment

0 Comments