Siapakah Islam moderate

Umat Islam menghadapi cabaran yang amat hebat di abad ke 21. Mereka yang seringkali disinonimkan dengan kemunduran, kejumudan dan kemiskinan menjadikan mereka inferiority complex dengan pencapaian yang diperolehi oleh dunia barat. Suatu perasaan berbangga dengan dunia barat yang entah dimana datangnya semacam menjadi fitrah kepada umat Islam. Sedangkan pencapaian dunia barat ialah bersumberkan kepada kemajuan yang telah dicapai oleh dunia Islam suatu masa dahulu. Namun, itu adalah zaman silam. Bagaimana pula dengan umat pada masa ini?

Pada masa ini, dunia barat telah menjadikan akal sebagai asas kemajuan mereka dan menjadikan rasional sebagai asas dalam berfikir. Mereka menolak wahyu kerana bagi mereka semua yang berlaku di alam ini bersifat semula jadi tanpa penciptanya. Oleh sebab itu, teori Darwin amat penting di dalam kerangka ilmu barat bukan disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada teori manusia berasal daripada beruk, tetapi percaya dengan teori evolusi. Teori ini cuba menghasilkan suatu dokrtin bahawa alam ini terjadi dengan sendiri tanpa ada pencipta. Teori sains yang mereka temui, seperti newton dan graviti bukanlah kuasa tuhan, tetapi ia adalah kuasa semula jadi. Maka apabila belajar sains, ekonomi, politik, fizik dan sebagainya, tanpa unsur ketuhanan di dalamnya.

Mereka mengagungkan akal. Ya, untuk memajukan dunia ini kita memerlukan kepada akal yang brilliant untuk mencipta teknologi. Teknologi ialah sains gunaan yang mengambil teori asas sains untuk merekacipta alat, benda dan sebagainya untuk memudahkan kehidupan manusia. Sebagai contoh, kereta digerakkan oleh kuasa haba yang terhasil menerusi pembakaran minyak di dalam silinder. Haba ialah sains (cerapan terhadap alam tabie). Manakala kereta adalah teknologi kerana ia merupakan aplikasi daripada sains.

Apa yang berlaku di dalam orientasi pengajian/ pemikiran Islam?

Pertama
Terdapat di kalangan ilmuan Islam yang menolak pengajian ilmu sains, ekonomi dan sebagainya atas alasan bahawa itu adalah sekular. Manakala pengajian hadis, fiqh, quran dan sebagainya adalah bersifat Islam. Ini telah mendorong suatu pemikiran yang membwa padah di dalam masyarakat apabila pembelajaran sains, ekonomi, psikologi dan sebagainya tidak membawa pahala. Semua itu ilmu dunia sahaja. Bukan akhirat. Sedangkan akhirat itu ialah perkara yang bawa pahala manakala dunia itu tidak bawa pahala.

Kedua
Sebahagian institusi pengajian Islam dan sebahagian cara berfikiran ilmuan Islam kurang menumpukan kepada kemampuan akal dan tidak menggunakannya secara maksimum dalam memahami wahyu untuk digunakan sesuai dengan keperluan semasa. Mereka memahami wahyu dan menerimanya secara mutlak tanpa berfikir kenapa dan mengapa. Pemikiran ini dari satu sudut bagus untuk menjaga warisan Islam dan untuk menyelongkar khazanah Islam. Namun, mampukah pendekatan seperti ini untuk membangunkan masyarakat dan seterunya membawa kemajuan kepada dunia.

Sebagai contoh, di dalam pengajian dakwah kebanyakan kitab-kitab di dalam bahasa arab dan juga kajian yang dilakukan di tanah arab, tumpuan banyak diberikan kepada memahami method dakwah di dalam al-Quran dan Hadis. Namun, kajian yang berusaha memahami manusia (sasaran dakwah), aplikasi dakwah dan penerimaan dakwah oleh manusia kurang mendapat tempat. Jawapannya mudah, iaitu kerana kajian di atas adalah bersumberkan wahyu manakala kajian terhadap manusia berasaskan akal (cth: Pemerhatian, soal selidik, interview). Untuk memastikan dakwah Islam dapat dilaksanakan dengan baik, kajian terhadap manusia turut perlu diberi perhatian agar ia kukuh di sudut teori dan di sudut pelaksanaan.

Ketiga


Bersambung ....


Post a Comment

0 Comments