Persamaan antara salafi dan liberal

Pendekatan kelompok salafi dalam memahami nas ialah dengan cara yang agak literal.* Oleh itu, perkataan yang selalu dikeluarkan oleh mereka “selagi mana terdapat dalam nas” iaitu secara jelas. Manakala pandangan para para ulama agak kurang dipandang kerana pandangan mereka bukanlah nas. Malah sebahagian mereka menolak pendapat dan keupayaan ulama silam apabila tidak memilih pandangan yang mereka tarjihkan.

Pendekatan kelompok liberal ialah menolak nas yang bertentangan dengan apa yang rasional bagi mereka. Mereka juga menolak pandangan ulama kerana bagi mereka tiada keistimewaan bagi ulama dan pandangan ulama ini hanyalah hasil daripada cerapan terhadap suasana pada zaman mereka. Kini zaman telah berubah. Apa lagi perlu kepada mereka. Mereka menolak autoriti ulama kerena mereka juga adalah manusia biasa dan pandangan itu bukan hukum Allah.

Antara salafi dan liberal ada semacam persamaan iaitu menolak autoriti ulama. Walaupun salafi berbeza dengan liberal dari sudut menerima nas. Kelompok liberal menggunakan kesempatan memunggah semua pandangan ulama silam untuk menghentam ulama dan langsung menolak autoriti mereka. Sila lihat disini.


*Banyaklah isu yang timbul daripada sini kerana sikap berkeras mereka dalam hal ini seperti contoh yang paling mudah dalam masalah baca Yaasin dan sebagainya. Bagi mereka amalan ini tiada di dalam Islam dan dianggap sebagai bid’ah. Maka hadis yang selalu disebut-sebut “bahawa semua bid’ah itu sesat”.

Saya hanya memberikan contoh. Saya menerima pandangan bahawa amalan bacaan Yasin nabi tak buat pada malam Jumaat dan bukanlah matlamat amalan ini sekadar baca Yasin. Yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana menggunakan amalan ini sebagai medium dakwah. Kenapa tidak selepas baca Yasin itu, diteruskan dengan kuliah tafsir surah Yasin.

Post a Comment

0 Comments