Cadangan topik kajian semasa (kritikal) berkaitan Islam dan dakwah


Dakwah Islam perlu dilakukan dengan terancang dan berasaskan kepada kajian. Namun
, kajian secara emperical dalam bidang dakwah amat kurang sekali dan kajian lebih tertumpu kepada teoritikal dan konseptual sahaja.


Beberapa cadangan tajuk di bawah masih lagi konseptual, tetapi bersifat hukum kelihatan perlu disegerakan untuk kepentingan dakwah Islam.


1. Zakat kepada non-Muslim
Sejauh manakah zakat boleh diberikan kepada non-Muslim. Ya, zakat boleh diberikan kepada golongan muallaf di kalangan bukan Islam, tetapi boleh kah diberikan kepada non-Muslim yang fakir.

2. Judi dan arak di dalam Negara Islam
Kajian tertumpu kepada aspek rational dan alasan yang kukuh berasaskan kepada pandangan Islam, agama-agama lain dan kajian semasa yang saintifik.

3. Menghadiri upacara keagamaan bukan Islam
Sejauh manakah Islam membenarkan orang Islam mengahadirinya. Atas dalil atau alasan apa yang membezakan antara budaya dan agama; dan perbezaan antara menghormati agama dan manusia.

4. Kaedah pendekatan kepada golongan seniman
Apakah hukum alatan muzik?
Bolehkah cari makan dengan muzik?
Dll.

5. Bahan dakwah kepada non-Muslim (Kaum cina dan India)
Menjawab 20 soalan yang selalu ditanya mereka

6. Kesan penggunaan ICT terhadap perubahan pemikiran Islam dan pertumbuhan fiqh.Saranan tambahan amat dan sangat dialu-alukan, tapi biarlah dalam berskala yang kecil dan mampu diusahakan. Hasil cadangan tuan/puan akan dikemukakan kepada pihak yang berwajib untuk diusahakan.

Post a Comment

1 Comments

Anonymous said…
Uruf fasid dalam masyarakat melayu dalam bidang ibadat, muamalat, dakwah dll.

Tajuk yg mungkin boleh dikaji.